Saytların peşəkar tərcüməsi

Bizim mütəxəsisilər, Saytların peşəkar rərcüməsikompüter texnolojisinə malik olaraq, məlumat texnolojisi sahəsində təcrübələri vardır. Onlar sayt materiallarını, proqram təchizatına aid sənədləri və göstərilən bildirişləri istədiyiniz dilə savadlı şəkildə tərcümə edər. Biz həmçiini saytların bir neçə dilə tərcüməsini (Çox dilli saytlar) və qaynaq saytın mətninin tərüməsi ilə yanaşı, saytın nümunəyə uyğun yığılmasını təklif edirik. Saytın savadlı şəkildə tərcümə edlməsi yalnız onun mətninin, linklərinin və düymələrinin dildən dilə sadə tərcüməsi deyil, eyni zamanda mətin axtarış sistemlərinin indeksə alımmasının optimallaşdırılmasıdır. Tərcümə zamanı açar kəlimələr istifadə olunur. Açar kəlimələr tərcümə dilində saytın semantik nüvəsinin yaradılması və yoxlanması ilə tərcümə olunur. Sözlər, ilkin açar sözün sadəcə mexanik ekvivalenti olaraq seçilmir. Açar sözlərin məna dəyərini və quruluşunu saxlamaq şərti ilə, onların əsil peşəkar seçilməsi həyat keçirilir.

Çox dilli saytların yaradılması

Çox dilli saytların yaradılması

Sayt tərcüməsinin başqa, daha inkişaf etmiş şəkli - çox dilli saytların yaradılması sayılır. Müvəffəq şirkətlərin çoxunun müasir ticarətdə və istehsalatda öz çox dilli saytları var - iki vəya daha çox dildə. Belə saytlar xarici müştərilərin cəlb edilməsi üçün yaxşı vasitədir. Saytın görkəmli bir yerində xüsusi dil dəyişdiriciləri olur (adətən müvafiq ölkənin bayrağı şəklində). Düyməyə bir dəfə basmaqla sayt başqa dilə keçir, bu da həm rahat, həm də praktik vasitədir.

Bütün tərcümə çeşidləri


Neçə dil bilirsən, o qədər adamın əvəzisən...
(Qədim şərq müdrik sözü)

Avrova və şərq dillərindən peşəkar tərcümələrBiz eyni zamanda

Avrova/ şərq dillərindən peşəkar tərcümələr

edirik, həmçinin başqa dillərdən.
Düşünüruk ki, Siz Avrova və şərq dillərindən peşəkar tərcümələr ifadəsi oxuyarkən, həm dilə, həm dildən tərcümələr edildiyini nəzərə alırsınız.
Bizim tərcüməçilərimiz öz işinin ustadırlar. Peşəkarlıq bizim üçün hər işdə devizdir. Biz dünyada dil fərqindən doğan anlaşılmazlıqlar hasarını yox etmək istəyirik, insanlar arasında xoş ünsiyyət yaranmasını istəyirik. Sizin sifarişlərinizi böyük iş təcrübəsi olan, dilin incəliklərinə malik olan mütəxəsislər yerinə yetirir. Məsləhətçilərimiz Sizi diqqətlə dinlər, çətin məsələlərin savadlı şəkildə qoyulmasına kömək edər, bilmədiyiniz mövzularda məsləhətlər verərlər. Bizim təcüməçilər tez və savdlı çalışırlar. Peşəkarlara hər işi həvalə etmək olar.
Tərcümələrə bizim ayrıca Peşəkar tərcümələr saytımız həsr olunmuşdur. Bu link tərcümələr saytının baş səhifəsinə aparır. Burada Siz tərcümələrə aid olan və onları müşayət edən xidmətlər (notariat xidmətləri, apostil vurulması və s.) üzrə məlumat ala bilərsiniz. Egər Sizi konkret olaeaq şifahi və ya yazılı tərcümələr, bundan başqa saytların tərcüməsi maraqlandırsa, göstərilən linklərdən istifadə edərək, birbaşa istədiyiniz sayt səhifənə keçə bilərsiniz.

Qeyd. Tərcümə üçün qəbul edilməyən materiallar: başqalarını təhqir ediən, tərbiyəsiz, mürtəce xarakterli və qanunsuz yolla ələ keçirilənlər.

Baş səhifəyəBaş səhifəyə