Eğiten ve öğreten yazılar

Sayt linklerinin düzenlenmesi için resmin (sıcak noktaların) işaretlenmesi

< area > taginin koordinatlarının tayin edilmesi

area taginin koordinatları nasıl bulunur? İnternette çok yazılar okudum. Hiç açıklayıcı cavaba rast gelmedim. Kaynakların çoğu koordinatların elle yazılışından bahs ediyor.

Res. 1
Koordinatların otomatik tayin edilmesi hakkında yazanlar gereksız sözlere çok yer vererek, başlıca "ama nasıl?" sorusuna cavap vermiryorlar. Vizual grafik redaktör DreamWeaver (4-cü versiyondan yukarı)-le çalışanlar için resmin sıcak noktaları denilen hisselerin (arazilerin) düzenlenmesinde hiç bir zorluk olmamalıdır. Bu sayt http://shkolasite.ru/html-css/kartyi-izobrazheniya.html sağ olsun, söz açtığımız mevzu burada yeterli kadar eğitimli yazılmıştır, ama, bu yazıda çokgen arazilerin yapılmasından hiç söz gitmiyor. Ona göre de ben ışbu meseleyi kendim açmaya karar verdim. Hatırlayalım ki, area tagi resmin işaretlenmesine (nişanlanma da deniliyor), yani resmi, her birisi link olan bir kaç aktif hisseye bölmeye (onlara sıcak araziler deniliyor) imkan veriyor. Araziler çokgen, o cümleden dörtgen, üçgen ve daire şeklinde ola bilir. area tagi mütlaka "resim-harita" denilen map ana tagi içerisinde yerleşiyor. Oğrenmek için res. 1 de gösterilen resmi kullanacağız.
↓Devamını oku Ana sayfayaAna sayfaya
 

Yazılışı:
<map name="mapname">
<area parametreleri>
</map>

Parametreler:

  • alt - resim hissesi için alternatif metin
  • coords - Aktiv arazinin koordinatları
  • href - Link geçidinin adresini gösteriyor, o cümleden başka resime
  • nohref - Başka senede linki olmayan arazi
  • shape - Arazinin şekli (aşağıda izah edilecek)
  • target - Brauzerin senedi yükleyeceği pencere veya freymin adı
  • title - Arazi için bilgisayar faresi üstüne getirilirken gösterilen metin
İşte shape ve coords çifti arazyi tayin ediyor:
daire için: <area shape="circle" coords="X,Y,R".../> - dairenin merkezi ve radiusu;
dörtget için: <area shape="rect" coords="X1,Y1,X2,Y2".../> - sol yukarı ve sağ aşağı açılar;
çokgen için: <a r e a shape="poly" coords="X1,Y1,..,Xn,Yn".../> - çizilen çokgen arazinin bütün zirveleri.
Koordinatlar resmin sol yukarı açısına nisbeten, pikselle veriliyor (rakamdan sonra px yazılmayacak), saat ibresi istikametinde, bütün dönüş açılarını kapsamak şartıyla. Resmin işaretlenmesi DreamWeaver redaktörünün "Bölünmüş pencereler" rejiminde yapılıyor (ingiliz versiyonunda çalışanlar için - Split). Bilgisayar faresinin sol düğmesi işaretlenecek resmin üzerinde basılirken, resmin "Özellikleri" penceresi açılıyor (Properties).  Düz açılı ve dairevi arazi yapmak için farenin düğmesini redaktör penceresinin sol aşağı köşesinde yerleşen idare panosundakı uygun şeklin üzerinde basıyoruz. Kursörü istediğimiz arazinin sol yukarı köşesine koyuyoruz (daire için tahminen saat 22), sol düğme ile tasdik ediyoruz ve düğmeyi bırakmadan, kursörü resim üzerinde istediyimiz ölçü alınana kadar çekiyoruz. Düğmeyi bırakan gibi seçdiğimiz arazi yarı berrak mavi renge boyanıyor. Şeklimizin <img > tagine otomatik olarak arazilere uygun olan, onları tasvir eden resim-haritanin adı parametresi ekleniyor (resim-haritanin "susarken" tayin edilen adı "map" olacak, onu değiştire biliriz. Eğer biz bir kaç harita yaparsak o bür haritaların adları map2 ve s. olacak). Resimin yanına içinde ilk cizilen arazi yerleşmiş olan < map> tagi ilave olunuyor (tayin olunan koordinatları yazılıyor). Yeni araziler cizildikçe bu map tagine yeni işaretlediğimiz <area> tagleri ilave ediliyor. Arazi "bir az" yerine oturmazsa, onu arazi Üsuünde farenin düğmesini bir defa basarak (ileride hangi düğme açıklanmazsa sol düğme nazarda tutacağız) araziyi seçiyoruz (arazinin köşelerine ilave küçük kuadratlar ekleniyor), sonra seçilen arazi üsütnde bir daha farenin düğmesini basarak, araziyi lazım olan yere götürüyoruz, sonra düğmeyi bırakıyoruz. Ayni üsulle araziyi seçerek, uzata/sıkıştıra biliriz. Bunun için farenin düğmesi ile beraber klavierin CTRL düğmesini de istediğimiz zirve üstünde basarak tutuyoruz, kursörü, lazım olan ölçü alınana kadar sağa veya sola çekiyoruz, sonra her iki düğmeyi bırakıyoruz.

Res. 2
Dairevi arazi 4-nokta ile seçiliyor("dünya istikametleri" noktaları olduğunu anladınız) ve onların her hangı biri ile uzatılıyor/sıkılıyor. Çokgen arazinin yapılması yukarıda tasvir olunandan ciddi farklanıyor. Belki de bu nedenle yazarların çoğu bu üsulun üstünden geçiyorlar. Çokgen arazinin yapılması için fareyi idare panosundakı çokgen figürü üzerinde basıyoruz, sonra kursörü cizilecek arazinin ilk zirve noktasına getiriyoruz, once CTRL düğmesini basıyoruz ve arazi tam bitene kadar düğmei bırakmıyoruz. Kursörü ise sıra ile zirveler üzerine getirerek, zirveyi seçmek için fareyi basıyoruz, saat ibresi üzere geçiyoruz sıradakı zirveye (çokgenin bükük yerlerine), farenin düğmesini bir kere kısa olarak basıyoruz (emin bir hareketle, ne az ne çok vakit içinde), böylce sonuncu zirve kayıt edildikten sonra, ancak o zaman CTRL düğmesini bırakıyoruz. CTRL düğmesi zamansız bırakilıyorsa, yanlış arazi yapılacak. Her hangi araziyi silmek için onu yukarıda denilen gibi seçerek, Del düğmesini basmak gerekiyor. Çok zaman "acemiler" CTRL düğmesini yanlış bırakmakla, iki noktadan oluşan "çokgen" yapıyolar. Onları otomatik silmek mümkün değil (görünmedikleri için), ona göre ancak elle kottan silmek olur: uygun <area shape="poly" coords="..."/> tagini bularak onu siliyoruz. Res. 2 de izah ettiğimiz üsulle araziler yapılmıştır. Çalışan örnektir. Kursorü üstüne getirerek kontrol ede bilirsiniz. Kayd edlim, ki res. 2 de araziler DreamWeaverin gösterdiği renge boyanmıştır. Saytda rengler görünmeyecek, yalnız res. 1 deki gibi doğal resim görünecektir. Sade olduğu için örneğe düz açılı arazi numunesi dahil edilmemiştir. "Ev" adli eğri dörtgen tabii ki çokgen parametresi ile yapılmıştir. Görüntülü olması için "Araba" arazisinin zirveleri numaralanmıştır. (Aslında ise Dream numaralamıyor!). Örnekte "Güneş" ve "Bilgisayar" arazileri daha vardır. Söz gelmişken, title parametresinin kullanıla bileceğine de internette rast gelmedim.

İlginç hal: üçgen arazinin tasviri için poly (çokbgen) parametresi kullanılmalıdır ve 3 çift koordinat lazımdır. Amcak dörtgen arazi yapmak için özel parametre sayesinde yalnız 2 çift koordinat yeterlidir!
Önemi not. Parametreleri style="float" olan resimler Dream-de zor redake olunuyor. Redake için parametreyi geçici olarak "söndürün" (misal, bilerekten bir sembolü silerek). Sonra parametreyi yine perpa ediniz.

Adi metin redaktörleri kullanan arkadaşlar, koordinatları elle yazmak zorundalar. Bu halde grafik redaktör Photoshop-un katılması area koordinatlarını tayin etmek işini gayet kolaylaştırır. Önce Photoshop-la araziler işaretlendireceğimiz resmin suretini yapıyoruz. Bu sakıncalık bizi, iş vakti hataya yol verdikte, orijinalımızı hasardan saklar, bunun yanısıra, sekil saytta orijinaldan farklı ölçülerle gösterildiği halde bu üsul düzgün koordinat tayin edilmesinde belki de birtek üsuldür. Hulasa, resmin, sayttakı ölçülerdeki suretini yapıyoruz. Sonra Photoshop'ta Info rejiminde ("Rencere=>Info) fareyi resim arazilerinin noktaları üzerinde gezdirerek, lazım olan noktaların koordinatlarını buluyoruz (onlar X ve Y-le işaret edilmiştir). Her defa lazım olan noktada durarak, onun koordinaatlarına bakarak, elle kodun <area> tagine yazıyoruz. Elbette, bu üsul Drim-dekinden kat-kat can sıkıcıdır. Ama, doğrudur. Cetvele, ştangen sikulüne, "millimetreye", ne bileyim, masal gibi bir pogram olan DreamWeaver-i kullanamayan, veya istemeyen adamların aklına gele bilecek yine neye gerek yok! Verilen bilginin tamlığı için deyeyim ki "sıcak arazilerin" işaretlenmesi için başka programlar da var:
1) Map Edit
2) HTML Map Designer.
Ancak onlar bizim sohbenin mevzusu değil.

Virus iş dosyasını az kullanılan dosyada gizletdi

Bir daha Worm.Win32.Radminer.d dosya virusü hakkında

Ameliyat sistemi Windows XP-Professional + SP3

Neden ben, bu güne kadar internette koro şeklinde yazılanlara esasen, bilgisayarlara kenardan (adeten fleş disk ile) giren ve yalnız fleşdeki dosyaları başka yerlere gizleten işbu virusun adını çektim? Çünki davranışına göre ona daha çok uygundur. Belki bu virusün kendisidir veya onun bir nevidir. Siniflamaya elemanlar baksınlar. Meziyet boyledir:
Virus OLMASIN!
Normal bir iş sabahı ben bilgisayarımda esas iş dosyasının kaybolduğunu gördüm. Hangı hissleri yaşadığımı anlarsınız. Ben onu "toz basmış" eski bir dosyanın içinde buldum. Aydındır ki, onu oraya kendim yazmazdım.
İnternette bir şey bulamadım, o yüzden kendim vaziyetten çıkmaya mecbur kaldım. İlk evvel sistemin disk kontrolü programını çalıştırdım (parametreleri «Sistem hatalarını otomatik düzelt» ve «Zedelenmiş sektörleri kontrol et ve düzelt». (c:\ disk son sırada, çünkü bunun için sistemin yeniden yüklenmesi talep olunuyor). Antivrusu tam kontrol rejiminde çalıştırdım. Ameliyat elbette ki, çabuk bitenlerden değil, ama ne yapasın, kendi verilerinin saklanmsı için vakıt kaybetmeye değer. Sonra dosyayı yerine çektim. İstemeden hedef olan eski dosyayı sildim. Bu dosyanın içinde çok ecaip fayllar vardı: hem adına, hem mezmununa göre benim verilerim olduğuna emin değildim. Çok vakit geçtiği için günaha girmek istemiyorum, kesinlikle özge malıydı, demiyorum. Dikkat! Dosya veya faylların adında *.exe eki varsa açmadan yok edin! Sistem reyestrinde "hastalanmış" dosyanın adı iştirak eden ifadeler aradım (tam söz gibi). Ölçüsu "0" olan bütün yeni dosya/faylları sildim. Yeniden yükledim. Her şey normaldi. İlgili olan paralel bilgisayarda diskleri yeniden format etmeğe karar verdim. Verileri Temiz bilgisayardan kopi ettim.
Neden Kasperski laboratoruvarına yazamadım? Vakıt yoktu ve bunda bir anlam görmədim.

Bölüşelim mi, ya yok, budur mesele

Real Master Web sayt ustalarının ne ile paylaşmak istemediklerini bilmek için sihirikar olmaya gerek yok. Onsuz da aydındır ki, onlar peşe sırlarını vemek istemiyorlar. Her hangi küçük-büyük meselenin genel anlamlarını memnunlukla akıklarken, hiç bir zaman kendi meslek inceliklerini açmazlar. Bu incelikler çok zaman kan-ter neticesinde, uykusuz gecelerin ve diğer "rahatsızlıkların" sayesinde kazanılıyor. Elbette bazi şeyler var ki onları hiç bir yerde bulamazsın, hatta büyük internette bile. Çünkü ihtira denizleri hıç zaman bitmez, hiç olmazsa zaman-zaman ihtiralar açmak her bir yapıcı adamın vazifesidir. Büyüğü, küçüği - önemli değil. Ancak mütlaka kendi ihtirasını, bu güne kadar bir insana belli olmayan gerçeği. O bür taraftan ustadan, "ne biliyorsan çikart bana ver" telep etmek, illahım da ki zor kazanılan bilimleri, en azından terbiyesizlikdir. Ox zaman ne yapmalı, heç kime bir şey soruşmamalı mı? Neden "yok", "ustaya sorr, kendin işsiz oturma" (internet bablar sözü). Bur müzakire saytına katılan yazıyor ki, "çok zaman bilmediği sorunun cevabı, o fikirleşerek "kime sorayım, nasıl sorayım" sorusunun cevabından önce bulunuyor". Birinci sırada sorunun cevabını kendimiz arayacağız. Bir de sabırla, inatla. İşbu özellikler kendi mükafatını bulacak mütlaka. Kisa zaman içinde büyük informasiyon hacminden lazım olmayanları atmayı, lazım olanmarı önemine göre sıralamayı öğrenin. Ustayı anlamak olur. Bütün sırlarını ver, sonra aç mı kal? Ama bütün ustalar hasis değil. Şeklini gördüğünüz genç eli açıklardandır. O kendi grubu ile kaç yıldır camaata bedava, sayt düzenlenmesinin sırlarını öğretiyor . Bele ustalarla bizim araçlığımızla irtibat sağlaya bilirsiniz, çünki ortada dil meselesi var. Bir de unutmayın ki, her emek ödemeye layıktır. Güzel iş - layıklı ödemeye.
Siz bizden de

Saytlar üzere interaktif danışnanlık

ala bilirsiniz. Mümkün olan yardımı yaparız. Biz "evet/hayır" veya "olur/olmaz" danışmanlığına para almıyoruz.

BlueTooth DUN modeminin perpası

BlueTooth DUN modem Windows sisteminin naz-gamzesi diller ezberidir, XP versiyonu da müsesna değil. Bir güzel gün benim NoteBookumdan BlueTooth DUN modemi "kayb oldu". O, cep telefonunun bilgisayara bağlanmasını temin ediyor. Bunun formal sebebi bundaydı ki, ben gösterilen modemi internete bağlarken, yanlış olarak yanındakı BlueTooth PAN Network Adapter düğmesini bastım. Sırf mekanik olarak - iki işaret yan yanadır. Ama bunun asıl sebebi Windows sisteminin kendisindedir - onun sahipleri "demir ve program" alanında dünya şahlığı iddialarında olarak, idare edilmez biz ejdaha yapmışlar. Ancak bu başka mevzudur. Hatamı BT DUN modemgören gibi hemen adapteri kapattım. Ama geçti. Artık düzgün BlueTooth bağlantısı düğmesinin basılması 633 numaralı sistem mesjının çıkmasına sebeb oluyordu (bu kot port başka irtibat tarafından meşguldür v s. demektir)
Kısa bir müddet arzinde belli oldu ki, bozulan yalnız BlueTooth rabıtası değil, esas süretli kabel bağlantısı da bozulmuştu! Bir biri ile hiç alakası olmayan sistemler ve bağişlanmaz darbe. Uzun uzadı incelemeler neticesinde süretli kabel bağlantısını yeterli kadar çabuk perpa ettmim. Belli oldu ki TCP/IP parametreleri "oto buluş" tan (!) kesin IP değerinin, ama boş değerin, kullanımına değiştirilipmiş (!) Orijinal değilmi? BlueTooth-düğmesinin yanlış basılması alakası olmayan başka bir funksiyonu bozuyor, bir de değil bi kaç. Tesavvür ediniz ki, bir namuslu vatandaş kendi arabasını çalıştırmak isterken bilmeyerekten bazı hataya yol verdi. Neticede komşuların arabalar, o cümleden ola bilir ki Bill Gatesin arabası da, bozuldu. Böyle bir araba tasarımcısına ne yapa bilirlerdi, belli. Ama bu uşaklar (Windows-luları diyorum) hala sağlar ve padişahlık iddialarından da vaz geçmemişler.
BlueTooth DUN modemin perpası bir gün tutdu. Bir günlük ekmeğime onlar şerik oldular. Problemin kisa çözümü budur:
Start -> İdare paneli -> Telefon & Modem -> Modem -> Ekle -> Setup Master "Modemin tipi tayin edilmesin (listeden seçilsin)" penceresine "kuş" koruz ->IV Corporation -> BlueTooth DUN modem -> Devam et -> Ok
Resimdeki yazılar rusça olduğu için büyütmedim. Aydın olmayan bir şey kaldıysa bana bildiriniz.
Joomla-modulün fareyi basmakla gösterilmesi
Joomla modulün gösterilmesi
Res. 3.
CMS Joomla modulü metin idaresinde ve sayta çıkarılmasıda güzel vasıtadır. Modul istediğiniz konuma çıkarıla bildiği için, bütün menü maddeleri ile birlikde veya seçilmiş maddelerle - isteğe göre. İnternette modul gösterilmesi usulleri hakkında ne kadar isterseniz material var. Ama, modulün standart yolla değil, farenin basılması ile çıkarılması hakkında heç bir şey bulamadım. Ona göre meseleyi kendim çözmeli oldum. Ben meseleyi Joomla 1.5 de hall etsem de, Joomla modulün gösterilmesi tasvir edilen usul universaldır ve bütün versiyonlar için yariyor.
Deyelim ki bizim kontentimiz var (material, bölüm, kategori), adına "article" deyelim. O menü maddesi "menu1" le birlikde (fare basılarken) gösteriliyor. Bizim materialın içinde konu her hangi bir mevzudan (mal, hizmet, kaynak ve s.) gidiyor, mevzu da "modview" adlanan modulda yerleşmiştir. Eger biz "modview"yu menu1 menüsüne bağlarsak, modul "article"ın materialı ile bilikde çıkarılacak. Bizim halde biz böyle istemiyoruz. Bu türlü zorunluk sık-sık bir modulde (misalda modview) toplanan, meselen slayd (galereya), edebiyatın listesi (başlığı, mündericatı ...) ve s. gösterirken meydana çıkıyor. Modul fareyi basarken çıkarılmalıdır: materialın bir yerinde mevzuya götüren link güzelce teşkil edilmiştir (meselen, tehminen bu şekilde "Mündericata (listeye, slayda, videoya) burada baka bilirsiniz.)(Kapatın) Düşünüyorum, Siz beni anladınız. Bu mevzu ile ilgilenen okuyucum, ne istediğini iyi biliyor. Ancak bir zaman ben bulamadığım gibi, o da çözüm usulünü hala bulamamıştır.
Meselenin çözümü özünü göre, kontente bir değil, iki menü maddesi tayin etmekten ibarettir. Evet, birinci menü maddesi menu1 normal şekilde çalışarak, nazarda tutulan her şeyi sayta çıkarıyor. Ek madde ise, adına "menu2" diyelim, ancak bizim modulumuz modview-yi çıkartmak için yapılmıştır ve article kontentine bağlanıyor. Modul modview ise ancak yeni menü maddesi menu2-ye bağlıdır (ilim açısından, başka maddelere de bağlana bilir, menu1 istisna olmakla). Bu meselenin çözümünde anahtar noktadır. Bunu anladınızsa, iş bitti, her şey alınacak. Kontentin içinde article materialına götüren menu2 maddesine istinat (link) vardır. Yeni material kendini bir daha yükleyerek, menu2-nin bağlı olduğu modulu ekrana çıkartıyor. Elbette Ajax-teknonojisi daha çabuk olurdu, ama daha da zor. Bizim halde, eğlence-eğitim amaçları için izah edilen usul yeterli kadar uygundur.
Fatal error: Call to a member function get() on a non-object in ...\plugins\content\pagebreak.php on line 70
Bu hata adeten Joomla 1.5 versionuun her hangi bir katergori metninde saytın sayfarara bölünmesine imkan veren (<hr />) tegiin olmasındadır. İlginç olan bir husus var ki, hata, gösterilen tegin komment (açıklama) halinde iştirak etdiğinde bile meydana çıkıyor, mesela, aşağıda gösterilen şekilde: <!-- hr class="system-pagebreak" title="2" alt="2" / -->
Normal açıklama teglerine izin verilmesine rağmen, işbu teg kategori içinde çalşmıyor. Ona göre de söz konusu hata görünürken ilk önce kategoride (<hr />) teginin olup-olmamasını kontrol edin. Varsa fiziki olarak siliniz. =)Beğendiğiniz dizayn ()