Reklamınızın yeridir

Açar təhvili saytlar yaradılması
Şirkətlər və şəxslər öz xidmətləri və satışlarını reklamlaya bilər, tədbirləri və işləri haqqında Elanlar, həmçinin sayt linkləri verə bilər Əlverişli şərtlər,
yüksək dərəcə effektiv!
24 saat içində
hər dəqiqədə yüzlərcə baxış!
Məqdsədli auditoriya üçün
uyğun müddət göstərilməsi!

Sifarişlə

Şərtlər
Reklam və elanların göstərilməsi, maket yaradılması şərtləri
-------------
Nümayiş qiymətləri
24 saat: 0.65$
Aylıq: 7$
Yarım illik: 15$
İllik: 25$
-------------
İşləyib-hazırlamaq
Original maketin yaradılması: 18$+
Kiçik dəyişikliklər: 4$+

Sifarişlə

CloseSaytlar yaradılması sayt hazırlanması

Sayt yaradılmasının mərhələləri

 • Sifarişçidən ərizə
 • Texnik tapşırıq (TT) hazırlanması
 • TT-a düzəlişlər və onun təsdiqi
 • Layihə qiymətinin hesablanması və müqavilə imzalanması
 • Yoxlama nümunəsi üçün verilənlərin toplanması
 • Saytın Dizayn-maketinin hazırlanması
 • Müqavilədə yazılan avansın ödənməsi
 • Saytın yazılması, proqramlaşdırılması və yoxlanması
 • Müqavilədəki 2-ci avansın ödənməsi
 • Sifarişçinin qeydlərinin həyata keçirilməsi, sifarişçiyə saytın nümayişi
 • Tapşırığın yerinə yetirilməsi aktının imzalanması. Hazır layihə üzrə bütünlüklə haqq-hesabın kəsilməsi
 • Domen seçilməsi və alınması
 • Hostinq xidməti seçilməsi və kirə edilməsi
 • Saytın müşayiəti

Sayt yaradılmasında xidmətlər və izahat

  Sayt yaradılması sifarişi

 • Sayt yaradılması sifarişini ən yaxşı e-mail şəklində bizə göndərəsiniz. Biz Sizinlə əlaqə şaxlarıq və lazım olan detalları müzakirə edərik
 • Zəmanətlər haqqında nə bilməliyik

 • Biz məhsulumuza, layihənin çətinliyindən asılı olaraq, 2 ayla 6 ay arası zəmanət veririk. Məhsul üçüncü şəxslərə verilərkən zəmanət haqqı qeyb olunur
 • Şirkətimizdə hostinq xidməti

 • Müəllif texnik domen üzərində bütün zəmanət sürəsi üçün pulsuz hostinq xidməti təqdim edir
 • Saytın təslimindən sonrakı işlər

 • Sayt yaradılması mərhələlərindəki son 3 maddə, əlbəttə ayrıca ücrətlə, sazişə əlavə olunaraq, hazırlayıcıya həvalə edilər
Burada gördüyünüz nümunələr həmçinin digər sayt növlərinin birinci səhifəsi kimi seçilə bilər. Zövqünüzə uyğun sayt yaradılması üçün örnək seçin.
Vizit kartı saytı yaradılması
Code 1001
Vizit kartı saytı yaradılması
Code 1002
Vizit kartı saytı yaradılması
Code 1003
Vizit kartı saytı yaradılması
Code 1004
Vizit kartı saytı yaradılması
Code 1005
Vizit kartı saytı yaradılması
Code 1006
Vizit kartı saytı yaradılması
Code 2001
Vizit kartı saytı yaradılması
Code 2002
Vizit kartı saytı yaradılması
Code 2003
Vizit kartı saytı yaradılması
Code 2004
Vizit kartı saytı yaradılması
Code 2005
Vizit kartı saytı yaradılması
Code 2006
Vizit kartı saytı yaradılması
Code 2007
Vizit kartı saytı yaradılması
Code 2008
Vizit kartı saytı yaradılması
Code 3001
Vizit kartı saytı yaradılması
Code 3002
Vizit kartı saytı yaradılması
Code 3003
Vizit kartı saytı yaradılması
Code 3004
Vizit kartı saytı yaradılması
Code 3005
Vizit kartı saytı yaradılması
Code 3006
Vizit kartı saytı yaradılması
Code 4001
Vizit kartı saytı yaradılması
Code 4002
Vizit kartı saytı yaradılması
Code 4003
Vizit kartı saytı yaradılması
Code 4004
Vizit kartı saytı yaradılması
Code 4005
Vizit kartı saytı yaradılması
Code 4006
Vizit kartı saytı yaradılması
Code 4007
Vizit kartı saytı yaradılması
Code 4008
Vizit kartı örneyi seçilməsi
Vizit kartı örneyi seçilməsiBu dizaynı seçirəm CloseSayt yaradılması sayt işlənib-hazırlanması
Zövqünüzə uyğun sayt yaradılması

Sifariş et

Sayt yaradılması sayt işlənib-hazırlanmasıBaşqa dizayn sifarişi QayıtSayt yaradılması sayt işlənib-hazırlanması