Reklamınızın yeridir

Açar təhvili saytlar yaradılması
Şirkətlər və şəxslər öz xidmətləri və satışlarını reklamlaya bilər, tədbirləri və işləri haqqında Elanlar, həmçinin sayt linkləri verə bilər Əlverişli şərtlər,
yüksək dərəcə effektiv!
24 saat içində
hər dəqiqədə yüzlərcə baxış!
Məqdsədli auditoriya üçün
uyğun müddət göstərilməsi!

Sifarişlə

Şərtlər
Reklam və elanların göstərilməsi, maket yaradılması şərtləri
-------------
Nümayiş qiymətləri
24 saat: 0.65$
Aylıq: 7$
Yarım illik: 15$
İllik: 25$
-------------
İşləyib-hazırlamaq
Original maketin yaradılması: 18$+
Kiçik dəyişikliklər: 4$+

Sifarişlə

CloseSaytlar yaradılması sayt hazırlanması

Sayt yaradılmasının mərhələləri

 • Sifarişçidən ərizə
 • Texnik tapşırıq (TT) hazırlanması
 • TT-a düzəlişlər və onun təsdiqi
 • Layihə qiymətinin hesablanması və müqavilə imzalanması
 • Yoxlama nümunəsi üçün verilənlərin toplanması
 • Saytın Dizayn-maketinin hazırlanması
 • Müqavilədə yazılan avansın ödənməsi
 • Saytın yazılması, proqramlaşdırılması və yoxlanması
 • Müqavilədəki 2-ci avansın ödənməsi
 • Sifarişçinin qeydlərinin həyata keçirilməsi, sifarişçiyə saytın nümayişi
 • Tapşırığın yerinə yetirilməsi aktının imzalanması. Hazır layihə üzrə bütünlüklə haqq-hesabın kəsilməsi
 • Domen seçilməsi və alınması
 • Hostinq xidməti seçilməsi və kirə edilməsi
 • Saytın müşayiəti
 Açar təhvili saytlar yaradılması
 • Vizit saytları -
  Şirkət saytı -
  Şəxsi sayt -
  İnternet-mağaza saytı -
  Qonma səhifəsi saytı -
  Çox dilli saytlar -
  Saytların tərcüməsi -
  Açar təhvili saytlar yaradılması
 • Peşəkar veb saytların yaradılması
  Böyük miqdarda harız sayt nümunələri
  Sifarışlə sayt yaradılması
  Fərdi yanaşma
  Original dizaynlı saytların yaradılması
  Şeçməkdə yardım
  Onlayn sifarışlər
  Dəyişə bilən qiymətlər
 • Sifarişçi yerində işə salma
  Hazır saytın zövqünüzə görə
    dəyişilməsi
  Hosting xidməti
  İş prosesində müşayət
  İşçilərin öyrədilməsi
  Saytı idarəetmə sisitemi
  Saytın irəliləşdirilməsi
  Müqavilə əsasında çalışma
Qiyməti 50$

Sifarişlə

 • Sizin verilənlərin və saytın saxlanması üçün disk hafizəsi və xidmət ayrılması.
 • Verilənləri və saytı dəyişdirməyə imkan verən saytın idarəetmə sistemi.
 • Bir ədəd domen adının bir illiyə alınması/uzadılması (müstəqil alınan domenlərin müddəti uzadılır).
 • Saytın işlək şəkildə qalmasını təmin etmək üçün sazlama, DNS-serverlərin xidməti və dəstəklənməsi.
 • Poçt qutularının yaradılması (onların sayı işlədilən tarif planından asılıdır və adətən kifayət edir). Qutular virusdan və spamdan müdafiə olunur.
 • Onlayn məsləhətlər, həmçinin telefonla və e-maillə (hər gün).
 • Orta güclü DDOS-hücumlardan müdafiə.
 • Hüdudsuz trafik (arxiv faylları - musiqi, qrafik və proqram saxlayan saytlar xaric).
 • Verilənlər itdiyi zaman onlarınin bərpasında kömək (rezerv verilənlərin saxlama müddəti 7 gündür).
Minimal qiymət göstərilmişdir. Gerçək qiymət seçilmiş olan dizayndan, saytın məzmumundan və əlavə imkanlarından asılı olaraq təyin edilir.
Qiymət təxmini göstərilmişdir. Gerçək qiymət həm azalma tərəfinə, həm də çoxalma tərəfinə dəyişə bilər. O, sifarişci tərəfindən sayt yaradılması sifarifinin təsdiqindən sonra, seçilmiş olan dizayndan, irəliyə sürülən Texnik Tələblərdən, funksional imkanlardan, həll olunan məsələlərdən, təşkil edici bölümlərdən və saytın digər parametrələrdən asılı olaraq hesablanır.
Sənəd birlikdə hazırlanır və müqavilənin ayrılmaz hissəsi olur. İrəlidə layihədəki bütün əhəmiyyətli dəyişikliklər burada əks edilir.
Saytı internet şəbəkəsində identifakasiya edən, mütləq hər hansı bir zonaya aid olan təkrarsız ad, misal, ektsoft.by
Müştərinin Texnik Tapşırığa daxil olmayan dəyişiklik təklifləri, onlar işlərin görülməsinə və qiymətinə əhəmiyyətli dərəcədə təsir etdiyi zaman, xərci ödənmək şərti ilə, müqaviləyə əlavə edildikdən sonra yerinə yetirilə bilər.
Saytım müəllifi, saytı yaxşılaşdırmaq hüququna malikdir. Pullu dəyişikliklər müştərinin razılığı ilə edilməlidir.
işə təslim edildiyi gündən etibarən. Bu müddət bitdikdən sonra icraçı hosting seçilməsində, satın alınmasında yarım edir və hosting xidməti alındığı halda - saytı hostingə köçürür və işə salır.
Xidmətin qiyməti saytın mürəkkəbliyindən asılıdır. Vizit saytı üçün illik ücrət ən az 40$ təşkil edir.

Sayt yaradılmasının mərhələləri: daha geniş

Sayt yaradılması çox çətin və mürəkkəb işdir. Burada adi sifarişçinin bilmədiyi, internet marketoloqlar, veb dizaynerlər, proqramçılar, saytı yığanlar, test edənlər kimi mütəxəssislər var. Və həm də layihənin ən ağır və çətin işləri kənar gözlər üçün görünməz olur. Bu səbəbdən, tez-tez, veb yaradıcılığından o qədər də xəbəri olmayan sifarişçilər işin mahiyyətini və xüsusən də qiymətini anlamırlar. Bu fikir ayrılığını aradan qaldırmaq üçün biz sayt yaradıcılığının əsas mərhələlərini ayırdıq.

1 Sifarişçidən rica

Şifariş istənilən şəkildə, o cümlədən elektron vasitələri ilə, verilir. Ancaq, onun sifarişçi ilə ilk görüşmədə yazılı şəkildə tərtibi daha tərcihlidir;

2 Texnik tapşırıq (TT) hazırlanması

Sifarişçi tərəfindən, gələcək sayta, onun görünüşünə, funksional və lazımsa, şəxsi imkanlarına aid bütün istəkləri nəzərə alaraq hazırlanır. Sayt hazırlayıcısının TT tərtibində iştirakı məqsədə uyğundur;

3 TT-a düzəlişlər və onun təsdiqi

Düzəlişləri hazırlayıcı edir. Buna ola biləcək nöqsanların aradan qaldırılması və TT-nin, dizayn və yığım nöqteyi-nəzərindən, prosesə daha uyğun olan texnik modelinə yaxınlaşdırılma daxildir. Bu mərhələdə marketoloqlar işəyir, bənzər layihələri öyrənərək, texniki-iqtisadi əsasnamə hazırlanır. Son dəyişikliklər edildikdən sonra TT sifarişçi tərəfindən təsdiqlənir;

4 Layihə qiymətinin hesablanması, müqavilənin tərtibi və imzalanması

5 Gerçək məlumatlara mümkün qədər yaxın yoxlama nümunəsi üçün verilənlərin toplanması

Semantik nüvənin işlənib hazırlanması (bu axtarış sistemlərinin saytı təqdim etməsi üçün lazım olan xüsusi kəlimələr yığımıdır);

6 Saytın Dizayn-maketinin hazırlanması və sifarışçi ilə razılaşdırılması

7 Müqavilədə yazılan avansın ödənməsi

8 Saytın yazılması, proqramlaşdırılması və yoxlanması

9 Müqavilədəki 2-ci avansın ödənməsi

Bu mərhələdə elektron məlumat toplusu hazırlanır. Mərhələ saytın işləyən layihəsinin sifarışçiyə nümayişi ilə bitir;

10 Sifarişçinin qeydlərinin həyata keçirilməsi. Sifarişçiyə saytın texnik domen üzərində nümayişi

Domen, saytın internetdəki xüsusi adıdır. Bu adla sayt axtarış zamanı tapılır. Texniki domen hazırlayıcı tərəfindən sayta verilmiş müvəqqəti addır. Bu saytın işinin yoxlanması və personalın öyrədilməsi üçündür;

11 Tapşırığın yerinə yetirilməsi aktının imzalanması. Hazır layihə üzrə bütünlüklə haqq-hesabın kəsilməsi

Bununla saytın yaradılması prosesi bitir. Ancaq, saytın tam güclə çalışması üçün, sifarışçi tərəfindən müstəqil olaraq və ya hazırlayıcı ilə birlikdə, aşağıdakı maddələrin həyata keçirilməsi lazımdır;

12 Domen seçilməsi və alınması

Domen adının alınması, o adın seçilərək, müəyyən vaxt ərzində bir yerdə yerləşdirilməsi deməkdir. Vaxt gəldiyində Domen qeydinin uzadılması lazım olacaq;

13 Hostinq xidməti seçilməsi və kirə edilməsi

Sayın internetdə görünə bilməsi üçün, onu bir hostinq şirkətinin serverində yerləşdirmək lazımdır. Domen adının və hostinqin kirəsi bir yerdə ola bilər. Amma, bu məcburi deyil. Bu xidmətlər müxtəlif şirkətlərdən alına bilər;

14 Saytın müşayiəti

Zəmanət müddəti bitdikdən sonra (zəmanət haqqında sağdakı sütundan oxuya bilərsiniz) gündəlik həyatda saytın mütəxəssislər tərəfindən müşayiət edilməsi lazım ola bilər.

Telefonlar

Minsk: (+ 3 7 5 1 7)
3 0 5 - 9 6 - 8 2
V e l c o m: (+ 3 7 5 2 9)
6 5 8 - 9 6 - 8 2

Sayt yaradılmasında xidmətlər və izahat

  Sayt yaradılması sifarişi

 • Sayt yaradılması sifarişini ən yaxşı e-mail şəklində bizə göndərəsiniz. Biz Sizinlə əlaqə şaxlarıq və lazım olan detalları müzakirə edərik
 • Zəmanətlər haqqında nə bilməliyik

 • Biz məhsulumuza, layihənin çətinliyindən asılı olaraq, 2 ayla 6 ay arası zəmanət veririk. Məhsul üçüncü şəxslərə verilərkən zəmanət haqqı qeyb olunur
 • Şirkətimizdə hostinq xidməti

 • Müəllif texnik domen üzərində bütün zəmanət sürəsi üçün pulsuz hostinq xidməti təqdim edir
 • Saytın təslimindən sonrakı işlər

 • Sayt yaradılması mərhələlərindəki son 3 maddə, əlbəttə ayrıca ücrətlə, sazişə əlavə olunaraq, hazırlayıcıya həvalə edilər