Reklamınızın yeridir

Açar təhvili saytlar yaradılması
Şirkətlər və şəxslər öz xidmətləri və satışlarını reklamlaya bilər, tədbirləri və işləri haqqında Elanlar, həmçinin sayt linkləri verə bilər Əlverişli şərtlər,
yüksək dərəcə effektiv!
24 saat içində
hər dəqiqədə yüzlərcə baxış!
Məqdsədli auditoriya üçün
uyğun müddət göstərilməsi!

Sifarişlə

Şərtlər
Reklam və elanların göstərilməsi, maket yaradılması şərtləri
-------------
Nümayiş qiymətləri
24 saat: 0.65$
Aylıq: 7$
Yarım illik: 15$
İllik: 25$
-------------
İşləyib-hazırlamaq
Original maketin yaradılması: 18$+
Kiçik dəyişikliklər: 4$+

Sifarişlə

CloseSaytlar yaradılması sayt hazırlanması

Sayt yaradılmasının mərhələləri

 • Sifarişçidən ərizə
 • Texnik tapşırıq (TT) hazırlanması
 • TT-a düzəlişlər və onun təsdiqi
 • Layihə qiymətinin hesablanması və müqavilə imzalanması
 • Yoxlama nümunəsi üçün verilənlərin toplanması
 • Saytın Dizayn-maketinin hazırlanması
 • Müqavilədə yazılan avansın ödənməsi
 • Saytın yazılması, proqramlaşdırılması və yoxlanması
 • Müqavilədəki 2-ci avansın ödənməsi
 • Sifarişçinin qeydlərinin həyata keçirilməsi, sifarişçiyə saytın nümayişi
 • Tapşırığın yerinə yetirilməsi aktının imzalanması. Hazır layihə üzrə bütünlüklə haqq-hesabın kəsilməsi
 • Domen seçilməsi və alınması
 • Hostinq xidməti seçilməsi və kirə edilməsi
 • Saytın müşayiəti

Sayt yaradılmasında xidmətlər və izahat

  Sayt yaradılması sifarişi

 • Sayt yaradılması sifarişini ən yaxşı e-mail şəklində bizə göndərəsiniz. Biz Sizinlə əlaqə şaxlarıq və lazım olan detalları müzakirə edərik
 • Zəmanətlər haqqında nə bilməliyik

 • Biz məhsulumuza, layihənin çətinliyindən asılı olaraq, 2 ayla 6 ay arası zəmanət veririk. Məhsul üçüncü şəxslərə verilərkən zəmanət haqqı qeyb olunur
 • Şirkətimizdə hostinq xidməti

 • Müəllif texnik domen üzərində bütün zəmanət sürəsi üçün pulsuz hostinq xidməti təqdim edir
 • Saytın təslimindən sonrakı işlər

 • Sayt yaradılması mərhələlərindəki son 3 maddə, əlbəttə ayrıca ücrətlə, sazişə əlavə olunaraq, hazırlayıcıya həvalə edilər


Ticari sayt növləri yaradılması və şəxsi saytlar

Güvənli saytların yaradılması Günümüzdə internet şəbəkəsində saytın olması hər sahədə artan zəruriyyətdir. O məlumatın yayılmasında çox etkin vasitə olmaqla yanaşı, reklamın çatdırılması və irəliləməsi vasitəsidir. Çox zaman saytlarda «Şirkət haqqında», «Məmulat və xidmətlərimiz», «Qiymət cədvəli», «Əlaqə məlumatı» və s. bölümləri olur ki, onların adından nə məqsədlə nəzərdə tutulduğu bəlli olur. Bizim məqsədimiz yalnız Əsas ticari sayt növləri yaradılması deyil, müştərinin istəsiyi saytaları yaradmaqdır. Daha tez-tez Hansı saytı seçək? deyə düşünürük. Xüsusən də əgər biz iş üçün sayt seçirik sə. Düşünürük, qısaca da olsa, aşağıda göstərilən

əsas sayt növlərinə

, baxaraq, Siz Hansı saytı seçək sualınıza cavab tapa biləcəksiziz:
Vizit saytı
Həm səxslər, həm də şirkətlər üçün Vizit saytı yaradılması. Vizit saytı yaradılmasıVizit saytı ən cox sifarış edilən geniş yayılmış sayt növüdür. "Vizit kartı" xüsusən kiçik ticarətdə effektivdir. Adətən "Vizit saytı" həcminə görə çox səhifə tutmur, ancaq işin reklamı və inkişafında pulun effektiv qoyulmasına imkan verir. Qısa zaman içində böyük auditoriya qarşısında özünu tanıtmaq və rəqiblər qarşısında daha xeyirli mövqe tutmağa imkan verir. Bir səhifəlik Minimal Vizit saytı (Vizit kartı mini də deyilir) yaradılmması çox vaxt almadığı üçün bahalı olmur. Vizit saytının qiyməti ən az 50$* Orta Vizit kartı (o standart sayılır, başqa sözlə klassik Vizit kartı) ona qədər səhifədən ibarət ola bilər. Bu artıq şəxs və ya şirkət haqqında, buraxılan məhsul, göstərilən xidmətlər haqqında demək olar ki hər məlumatı verə biləcək samballı saytdır. (qiyməti ən az 100$* ) Vizit saytının Qonma səhifəsi saytı yaxud landing page adlanan xüsusi növü də vardır (bir səhifəlik sayt). O, oxucular və potensial müstəri cəlb etməkdə yüksək effektivli ticarət saytıdır. Adətən cazib qiymətli, ola bilsin ki, nadir xüsusiyyətli, ayrıca mal/xidmət barəsində reklam aksiyaları keçirilərkən istifadə olunur. Malı tərif edət xüsusi mətnindən, şəkildən istifadə etmək, öz zövqünüzə görə quruluşunun qıvraq sazlanma, hətta şirkət rəngləri verilməsi imkanı var. Qonma səhifəsi saytı qiyməti ən az 150$*
Amma "təmtəraqlı" Vizit saytı, deyəlim ki onu, şəxsi sayta və ya başqa sayt növünə yaxınlaşdırmaqla, yaratmaq ucuz iş deyil. Bu halda onun qiyməti xeyli dərəcədə yüksələcək və ayrıca dəyərləndiriləcək.

Sifarişlə

Maketə baxılsın
BlogÖz bloqunuzun yaradılmas hazırlanması Bloq - kiçik əsərlərin, fikirlərin nəşri üçün, maraq obyektləni ilə paylaşmaq üçün əla saytdır, o dərgi və ya xəbərlər lenti şəklində də ola bilər. Bloqda hər mövzunun şərh sisteminin, qonaqlar dəftərinin və s. olması onu gözəl söhbət mə müzakirə vasitəsinə çevirir. Bloq tez-tez təzələnir, bu səbəbdən olur ki, adi saytlardan yaxşı indekslənir. Bloq xəbərlər lenti, qonaqlar dəftəri və müzakirə saytının bir cür hibrididir. İnternetə ilk çıxış üçün ideal vasitədir. Bloq saytının qiyməti ən az 110$* (ortalama).

Sifarişlə

Maketə baxılsın
Şirkət saytı (korporativ sayt) Şirkət saytının yaradılması, Böyük Saytların yaradılması, saytların işlənib-hazırlanması deməkdir. Şirkət saytının yaradılması, korporativ saytın yaradılmasıŞirkət saytı orta və kiçik, əlbəttə böyük Şirkət saytının yaradılmasışirkətlər üçün zəruridir. Burada söhbət məlumat və ya Şirkət saytının yaradılmasıtəsvir (image) saytından gedə bilər. Şirkət məlimat saytının məqsədi firmanın daxili sənəd dövriyəsinin avtomatlaşdırılması, şirkət göstəricilərinin uçotu, personalın idarəedilməsi ola bilər və bölümlər arasında məlumat mübadiləsi funksiyası da əlavə edilə bilər. Təsvir saytının xüsusiyyəti internetdə varlığın təsdiqi, şirkət haqqında, onun tarixi, ticari markası, xidmət və mallar haqqında məlumat verilməsidir. Şirkət saytının yaradılması (korporativ sayt) adətən ilk sırada xəbərlər lenti yaradılmasını, reklam mərasimləri və bu kimi işləri nəzərdə tutur. Şirkət saytı dedikdə original dizanlı və az pul tutmayan layihə təsəvvür edilir. Xüsusən təsvir saytı. O şirkətin üzünü əks edən aynasıdır və onun işlənib hazırlanmasında parlaq şəxsi xüsusiyyət ilə boz üzsüzlük arasındakı seçimdir. Bundan başqa, böyük, müvəffəq şirkətin tərkibində informasiya və texnik yardım mütəxəsislərindən təşkil edilmiş, saytın idarə qrupu olmalıdır. İnformasiya yardımı sayta xəbərlər, elanlar, yeni aktual və təkrarsız məqalələrin əlavə edilməsini təmin edir. Ticari şirkətlər mal və xidmət çeşidlərinin artırılması, qiymət dəyişiklikləri və yendirimləri haqqında məluman əks edir. Saytın aktuallıq dərəcəsi nə qədər yüksək olsa, rəqiblər o qədər azalar, saytın oxucuları çoxalar, və demək ki müvəffəqiyət dərəcəsi o qədər yüksək olar.
Texnik yardım hosting seçilməsini, onun parametrələrinin sazlanmasını, serveriın vəziyyətinə 24-saatlıq nəzarəti, saytın 24 saat idarəsini, onun təşkiledicilərinin işlək vəziyyətdə tutulmasını təmin edir. Kiçik şirkərlərdə, kiçik iş layihələrində ilk etapda saytın idarə qrupu tam və ya yarım iş günü ilə çalışan bir nəfərdən də ibarət ola bilər. Həmçinin ilk mərhələdə, müvəqqəti olaraq, dizaynı original olmayan, şablon əsasında yaradılan sayt da seçilə bilər. Ancaq tam səlahiyyətlə deyə bilərik ki, sayta yatırılan vasitələr çox tez öz qiymətlərini geri qaytarar və şirkət saytına qoyulan xərclərin miqdarı ilə müvəffəqiyyət göstəricisi düz mütənasibdir. Böyük İş üçün sayt seçirik, ya kiçik iş üçün - bu Sizdən asılıdır. Siz seçirsiniz. Şirkət saytının qiyməti 900$-dan başlar*
Həmçinin

Qonma səhifəsi saytına (Landing Page)

diqqət edməyə dəyər. Bu sayt, Sizin əsas Şirkət saytına əlavə saytı ola bilər, yainki müstəqil sayt ola bilər.

Sifarişlə

Maketə baxılsın.
İnternet-mağaza saytı İnternet-mağaza, Şəbəkə mağazası, Elektron mağaza, Internet shop...İnternet-mağaza saytı yaradılması işlənib hazırlanması bu kəlimələrin hamısı İnternet-mağaza saytı mənasının sinonimidir. Hər ticarət quruluşuna onsuz keçinmək çətindir. İnternet-mağaza - mal (xidmət) satan, alış sifarışi qəbul edən, hesablaşma variantı seçən, ödəmə qəbzi yazan interaktiv saytdır və eyni zamanda sifariş xidmətidir. İnternet-mağaza saytı yaradılması heç olmazsa aşağıdakı minimumları təmin etməlidir:
- malın/xidmətin ən yaxşı cəhətdən əyani göstərilməsi;
- malın/xidmətin təhvilinin təşkili;
- təhvil edilən malın dəyərinin müştəri tərəfindən ödənişina nəzarət.
Bunlar yalnız ən zəruri funksiyalardır. Təcrübədə İnternet-mağaza qat-qat çox imkanlara malik olur. Bubnunla yanaşı İnternet-mağaza saytı yaradılması prosesi daha funksional ola bilər, məsələn, malın ambar uçotu, malın daxili hərəkətinin idarəedilməsi və başqa iimkanlara sahib ola bilər. İnternet mağaza saytının qiyməti 400$ və daha çox ola bilər* . Aşağıda saytla tanış olmaq mümkündür.

Sifarişlə

Maketə baxılsın
Məlumat saytıMəlumat saytı yaradılması işlənib hazırlanması Məlumat saytı mövzu bölümləri və ya müstəqil layihələr daxil edən, kifayət qədər böyük elektron məlumat kütləsidir. Müştəri üçün məlumat qaynağı və sorğu xidməti (o cümlədən xəbərlər lenti, bülleten, elanlar...) rolunu oynayır. Ən çox sorğu sistemlərində istifadə edilir. Şirkət və müəssisələrin informasiya portalı rolu da tam yerinə düşər. Məlumat saytının qiyməti ən az 300$* (Təxminən).

Sifarişlə

Maketə baxılsın
Şəxsi saytın yaradılmasıŞəxsi saytın yaradılması işlənib hazırlanması Şəxsi sayt – sifarişə görə əllə yığılan maşın kimi fərdi layihədir. Şəxsi saytin içində müştəriyə lazım olan bütün məlumat vardır. Burada hər şey fərdidir, qoyulan məsədlər, saytın tıkrarsız stili və dizayn ən tam şəkildə istədiyinin mövunu açir və gözə şəkildə göstərir. Saytın mövzuatına qayə yoxdur. Şəxsi saytın yaradılması həm iş üçün sayt, həm ev üçün sayt, həmçinin xüsusi tələbləri olan peşəkar saytlar, qonma səhifəsi saytı yaradmaq, və daha başqa, fərdi üzü olan sayt növü yaradmaqla əlaqədar ola bilər, ancaq fərdi, şəxsi yanaşma ilə. Burada sayılan saytların hamısını fərdi şəkildə yaratmaq olar. Ancaq tək sayılanları deyil. Bu sayt növləri, istər iş üçün sayt, istər ev üçün sayt, istər peşəkar saytlar ya da qonma səhifəsi saytı yaradmaq olsun, həmişə fərdi yanaşma və məsələnin unikal həllinin tapılmasını tələb ediləcək. Şəxsi saytın yaradılması mövzusunda, bu sonsuz şəkildəki layihələrdə bir tək məhdudiyyət ola bilər, o da sifarişçinin istək və ya imkan çərçivəsidir. Şəxsi saytın qiyməti 700$-dan az olmaz* (Kursoru rəngli mətnin üstünə çəkərək izahata baxın).

Sifarişlə

Maketə baxılsın
Mövzu layihəsi saytı Mövzu layihəsi saytı – əslində ticarət saytı olmaya bilər, Mövzu layihəsi saytı yaradılması işlənib hazırlanmasıözündə müxtəlif materialları toplamış ola bilər (KİV saytı, məlumat portalı...). Mövzu layihəsi saytı, həm saytın özündə həm də indeksdəki (axtarış sisteməlrinin verilənlər bazasında) böyük saydakı səhifə miqdarı ilə fərqlənir. Bu saytın əsas məqsədi - müəyyən mövü ətrafında oxucuların cəlb edilməsi, və irəlidə onları ticarı saytlara yönəltməkdir. O fəaliyyətin bir reklam meydanı kimidir. Sayt kitab, dərgi, ensiklopedi, sorğu məcmuəsi və s. şəklində düzəldilə bilər. Mövzu layihəsi, onda müvəffəq reklam yerləşdirildiyi halda, asanlıqla oxucuları müştıriyə çevirə bilər. O həmçinin əyləncə/ tədris qaynağı kimi də yaradıla bilər. Mövzu saytının qiyməti 350$ və daha çox* (İzahat var).

Sifarişlə

Maketə baxılsın
Tanıtma saytıTanıtma saytı yaradılması işlənib hazırlanması Tanıtma saytı xüsusi olaraq müəyyən malın/ xidmətin, ola bilsin ki şirkətin əsas saytını irəlilətmək üçün yaradılır. Adətən Tanıtma saytının yaradılması və ağılla optimallaşdırılması bir neçə kiçik saytın köməyi ilə həyata keçitilir. Tanıtma saytı əsas saytın axtarış effektivliyinin, demək ki ticari effektivliyini artırmağa azından bir səviyyə imkan verir. Reklam meydançası olan Tanıtma saytı, internet texnolojillərinin bütün vasitələrinin və hətta daha çox, istifadə etməlidir. Tanıtma saytının qiyməti ən az 160$* (←)

Sifarişlə

Maketə baxılsın
Müzakirə saytıMüzakirə saytı yaradılması işlənib hazırlanması Müzakirə saytı bəzən müstəqil sayt da olur, amma çox zaman o, əsas saytın alt domenində (alt domenə yönəldən linkin tərkibində, özünün və əsas domeninin adını olduğu üçüç, artıq iki saytın əlaqədar olduğu görünür) və saytın oxucularının öz aralarında əlaqə saxlamasına imkan yaradır (bu oxucular müzakirə saytının iştirakşıları olduqdan sonra). Müzakirə saytının (forum da deyilir), aparıcı mütəxəsislər içindən seçilmiş müdiriyyəti olur. Müzakirə saytı, əsas saytın mövzusu üzrə matrial toplamağln rahat şəklidir. Bu sayt bazar tədqiqatları aparmaq üçün və əsas saytın sürətləndirilməsində əla vasitədir. Müzakirə saytının qiyməti ən az 80$* (<-)

Sifarişlə

Maketə baxılsın

Bunun xaricində teknik və xüsusi məqsədli saytlar de vardır. Onların reklama ehtiyacı yoxtur. Bu cür saytların sifarişçiləri haraya müraciət edəcəklərini yaxşı bilir. Biz esas Sayt çeşidlərinə bakdıq. Bizim metəxəsislərimiz az zaman içində usta səviyyədə Sizə züvqünüzq uyğun sayt yarada bilərlər. Biz sayt yığılması, düzeldilmesi, irəliləşdirilməsi işlərində yardımçı da ola bilərik. İnternet dərsləri, məsləhətlər verə bilərik, çətin məsələlərin həllində kömək edərik.

Разработка сайтовBaş səhifəyə

 • Sizin verilənlərin və saytın saxlanması üçün disk hafizəsi və xidmət ayrılması.
 • Verilənləri və saytı dəyişdirməyə imkan verən saytın idarəetmə sistemi.
 • Bir ədəd domen adının bir illiyə alınması/uzadılması (müstəqil alınan domenlərin müddəti uzadılır).
 • Saytın işlək şəkildə qalmasını təmin etmək üçün sazlama, DNS-serverlərin xidməti və dəstəklənməsi.
 • Poçt qutularının yaradılması (onların sayı işlədilən tarif planından asılıdır və adətən kifayət edir). Qutular virusdan və spamdan müdafiə olunur.
 • Onlayn məsləhətlər, həmçinin telefonla və e-maillə (hər gün).
 • Orta güclü DDOS-hücumlardan müdafiə.
 • Hüdudsuz trafik (arxiv faylları - musiqi, qrafik və proqram saxlayan saytlar xaric).
 • Verilənlər itdiyi zaman onlarınin bərpasında kömək (rezerv verilənlərin saxlama müddəti 7 gündür).
Minimal qiymət göstərilmişdir. Gerçək qiymət seçilmiş olan dizayndan, saytın məzmumundan və əlavə imkanlarından asılı olaraq təyin edilir.
Qiymət təxmini göstərilmişdir. Gerçək qiymət həm azalma tərəfinə, həm də çoxalma tərəfinə dəyişə bilər. O, sifarişci tərəfindən sayt yaradılması sifarifinin təsdiqindən sonra, seçilmiş olan dizayndan, irəliyə sürülən Texnik Tələblərdən, funksional imkanlardan, həll olunan məsələlərdən, təşkil edici bölümlərdən və saytın digər parametrələrdən asılı olaraq hesablanır.
Sənəd birlikdə hazırlanır və müqavilənin ayrılmaz hissəsi olur. İrəlidə layihədəki bütün əhəmiyyətli dəyişikliklər burada əks edilir.
Saytı internet şəbəkəsində identifakasiya edən, mütləq hər hansı bir zonaya aid olan təkrarsız ad, misal, ektsoft.by
Müştərinin Texnik Tapşırığa daxil olmayan dəyişiklik təklifləri, onlar işlərin görülməsinə və qiymətinə əhəmiyyətli dərəcədə təsir etdiyi zaman, xərci ödənmək şərti ilə, müqaviləyə əlavə edildikdən sonra yerinə yetirilə bilər.
Saytım müəllifi, saytı yaxşılaşdırmaq hüququna malikdir. Pullu dəyişikliklər müştərinin razılığı ilə edilməlidir.
işə təslim edildiyi gündən etibarən. Bu müddət bitdikdən sonra icraçı hosting seçilməsində, satın alınmasında yarım edir və hosting xidməti alındığı halda - saytı hostingə köçürür və işə salır.
Xidmətin qiyməti saytın mürəkkəbliyindən asılıdır. Vizit saytı üçün illik ücrət ən az 40$ təşkil edir.