Блок Вашей рекламы

Создание сайтов под ключ
Фирмы и частные лица могут рекламировать услуги и товары, размещать объявления о мероприятиях, акциях, а также ссылки на сайты Выгодные условия,
высокая эффективность!
Сотни просмотров в минуту 24 часа! Показ на любой срок
для целевой аудитории!

Заказать

Условия
Условия на публикацию реклам и разработку макетов
-------------
Расценки на размещение за период
Сутки: 2.21 руб (0.65$)
Месяц: 23.8 руб (7$)
Пол года: 51 руб (15$)
Год: 85 руб (25$)
-------------
Разработка
Оригинального макета: от 61.2 руб (18$)
Мелкие изменения: от 13.6 руб (4$)

Заказать

CloseСоздание сайтов Разработка сайтов

Этапы создания сайта

 • Заявка от заказчика
 • Разработка технического задания (ТЗ)
 • Адаптация и утверждение ТЗ
 • Калькуляция стоимости проекта и подписание договора
 • Сбор информации для контрольного примера
 • Составление дизайн-макета сайта
 • Оплата аванса, предусмотренного договором
 • Верстка, программирование и тестирование сайта
 • Оплата 2-й части аванса, предусмотренного договором
 • Устранение замечаний заказчика, демонстрация рабочего проекта сайта заказчику
 • Подписание акта выполненных работ. Окончательный расчет за готовый проект
 • Выбор и покупка домена
 • Выбор и аренда хостинга
 • Сопровождение сайта

Bizimlə əməkdaşlıq edən firma və quruluşlar:

 • Tanınmış tərcümə büroları, Lantrading, "Planeta perevodov", "StroyİnversGrup", "Natali-tərcümə", "Zlatoust" və başqaları;
 • Vəkillər kollegiyası;
 • Öz rəngarəng xidmət spekrləri ilə məhşur firmaların çoxu, ictimai təşkilatlar və müəssisələr - Siz onlarla bizim vasitəmizlə tanış ola bilərsiniz. Biz xarici firma və quruluşlarla Belarus firmaları arasında əlaqələr yaradılmasında yardımçı olarıq, firmalara və fərdi şəxslərə Belarus haqqına mə'lumat verərik, onun tarixi-coğrafi, milli və mədəni xüsusiyyətlənin izah edərik, xarici ölkələrlə əməkdaşlığın genişlənməsinə kömək edərik;
 • Turizm firması "Zalataya Milya" Sizin üçün xarici ölkələrə turist, iş və fərdi səfərlər təşkil edər, özünüzu şərq ənənələrin, tarixinin içində hiss etməyə, avropanın görməli yerlərini gəzməyə və bizim mütəxəsislərimizin yardımı ilə maraqlandığınız ölkənin mədəniyyəti və dili haqqındakı biliklərinizi mükəmməlləşdirməyə, əyləncə ilə mənfəəti bir araya gətirməyə imkan açar;
 • Xüsusi bir minnətdarlıqla çox xeyitxaq bir insan olan, saytlar üzrə pulsuz inernet dərsləri oyrədən - Andrey Qalyamovun adını çəkmək istərdim. O istedadlı müəllim olmaqla bərabər, öz işini mükəmməl bilən, cavan yaşına baxmadan (cavanlıq noqsan deyil ki!), neçə ildir müdikcəsinə ustası və elsperti olduğu işi kütlələrə çatdırır! Улыбаюсь

Этапы создания сайта: подробнее

Создание сайта — очень сложный процесс, в котором участвуют многие специалисты, о существовании которых заказчик возможно и не подозревал. К ним относятся интернет-маркетологи, веб-дизайнеры, программисты, верстальщики, тестировщики и другие специалисты. И самая трудоемкая и сложная часть в этом проекте не видно постороннему глазу. И поэтому у заказчиков, обычно далеких от веб-разработки, часто возникает непонимание сущности процесса и особенно ценообразования. Для устранение разногласий мы выделили несколько основных этапов создания сайта.

1 Заявка от заказчика

Заявка подается в любом виде, в том числе электронными средствами, но желательно ее составлять и оформить письменно при первом контакте с заказчиком;

2 Разработка технического задания (ТЗ)

Составляется заказчиком с учетом всех пожеланий к будущему сайту, его дизайну, функциональным и при необходимости, специальным возможностям. Участие исполнителя в разработке ТЗ предпочтительно;

3 Адаптация и утверждение ТЗ

Адаптацию проводит исполнитель. Это включает устранение возможных неточностей и приведение ТЗ в более близкий вид к технической модели процесса с точки зрения дизайна и верстки. На этом же этапе работает маркетолог, изучает рынок и определяет технико-эконмическое обоснование проекта. После окончательных изменений ТЗ утверждает заказчик;

4 Калькуляция стоимости проекта, составление и подписание договора

5 Сбор информации для контрольного примера, наиболее близкого к реальным данным

Составление семантического ядра сайта (набор целевых поисковых запросов, по которым сайт будет выдаваться в поиске);

6 Составление дизайн-макета сайта, согласование его с заказчиком

7 Оплата аванса, предусмотренного договором

8 Верстка, программирование и тестирование сайта

9 Оплата 2-й части аванса, предусмотренного договором

На этом же этапе создается база данных. Этап завершает демонстрация работающего проекта заказчику;

10 Устранение замечаний заказчика. Демонстрация рабочего проекта сайта заказчику на техническом домене

Домен это личное имя сайта в интернете, по которому идентифицируется сайт. Технический домен - временное имя сайта, предоставленное исполнителем. Это нужно для проверки работоспособности сайта и обучение персонала;

11 Подписание акта выполненных работ. Окончательный расчет за готовый проект

На этом завершается процесс создания сайта. Но, для полноценной работы сайта, заказчику нужно выполнять самостоятельно или с помощью исполнителя следующие пункты;

12 Выбор и покупка домена

Покупка доменного имени означает выбор этого имени у специальных аккредитованных регистраторов домена и где-то его разместить на определенное время. В дальнейшем регистрацию домена надо будет продлевать;

13 Выбор и аренда хостинга

Чтобы сайт был виден в интернете, его нужно размещать на серверах хостинговой компании. Можно совмещать аренду доменного имени и хостинговых услуг. Но эти услуги могут быть выбраны у разных фирм;

14 Сопровождение сайта

После истечения гарантийного срока (о гарантиях смотрите в разделе справа), в повседневной работе сайта может потребоваться его сопровождение специалистами.

Телефоны

Минск: (+ 3 7 5 1 7)
3 0 5 - 9 6 - 8 2
V e l c o m: (+ 3 7 5 2 9)
6 5 8 - 9 6 - 8 2

О создании сайта дополнительно

  Заявка на сайт

 • Заявку на создание сайта лучше написать нам в виде e-mail. Мы свяжемся с Вами и обсудим все детали
 • Что нужно знать о гарантиях?

 • Мы даем гарантию на нашу продукцию от 2-х до 6-ти месяцев в зависимости от сложности проекта. При передаче продукции третим лицам право на гарантию аннулируется
 • Хостинговые услуги от разработчика

 • Разработчик предоставляет бесплатный хостинг на техническом домене на весь гарантийный срок
 • Работы после сдачи сайта

 • Последние 3 пункта этапов создания сайта можно включить в договор, конечно за дополнительную оплату и возложить на разработчика