Reklamınızın yeridir

Açar təhvili saytlar yaradılması
Şirkətlər və şəxslər öz xidmətləri və satışlarını reklamlaya bilər, tədbirləri və işləri haqqında Elanlar, həmçinin sayt linkləri verə bilər Əlverişli şərtlər,
yüksək dərəcə effektiv!
24 saat içində
hər dəqiqədə yüzlərcə baxış!
Məqdsədli auditoriya üçün
uyğun müddət göstərilməsi!

Sifarişlə

Şərtlər
Reklam və elanların göstərilməsi, maket yaradılması şərtləri
-------------
Nümayiş qiymətləri
24 saat: 0.65$
Aylıq: 7$
Yarım illik: 15$
İllik: 25$
-------------
İşləyib-hazırlamaq
Original maketin yaradılması: 18$+
Kiçik dəyişikliklər: 4$+

Sifarişlə

CloseSaytlar yaradılması sayt hazırlanması

Sayt yaradılmasının mərhələləri

 • Sifarişçidən ərizə
 • Texnik tapşırıq (TT) hazırlanması
 • TT-a düzəlişlər və onun təsdiqi
 • Layihə qiymətinin hesablanması və müqavilə imzalanması
 • Yoxlama nümunəsi üçün verilənlərin toplanması
 • Saytın Dizayn-maketinin hazırlanması
 • Müqavilədə yazılan avansın ödənməsi
 • Saytın yazılması, proqramlaşdırılması və yoxlanması
 • Müqavilədəki 2-ci avansın ödənməsi
 • Sifarişçinin qeydlərinin həyata keçirilməsi, sifarişçiyə saytın nümayişi
 • Tapşırığın yerinə yetirilməsi aktının imzalanması. Hazır layihə üzrə bütünlüklə haqq-hesabın kəsilməsi
 • Domen seçilməsi və alınması
 • Hostinq xidməti seçilməsi və kirə edilməsi
 • Saytın müşayiəti

Peşəkar sayt tərcümələri

Büromuzda kompüter Saytların peşəkar tərcüməsiterminologiyasını bilən, məlumat texnologiyası sahəsində təcrübəsi olan mütəxəssislər vardır. Onlar sayt materiallarını, proqram təchizatı sənədlərini və ya proqram xəbərlərini istədiyiniz dilə samballı təcümə edər. Biz həmçinin bir neçə dilə tərcümələr təklif edirik (çox dilli saytların yaradılması) və qaynaq sayt tərcüməsi əsasında sayt nümunəsi yığılmasını təklif edirik. Saytın savadlı tərcüməsi yalnız onun mətninin, linklərin, düymələrin dildən dilə adi tərcüməsi deyil, eyni zamanda mətnlərin axtarış sistemlərinin indeksləməsi üçün optimizə edilməsidir. Tərcümə açar sözlərin istifadəsi ilə edilir. Açar sözlər tərcümə dilində semantik nüvənin yaradılması və yoxlanması ilə həyata keçirilir. Sozlər sadəcə açarların mexanik ekvivalenti kimi seçilmir. Açar sozlərin tərcüməsi əsil peşəkarlıqla, onların məna yükünü və tərkibini saxlamaq şərti ilə edilir.

Çox dilli saytların yaradılması

 Çox dilli saytların yaradılması

Sayt tərcüməsinin digər daha artıq inkişaf etmiş şəkili Çox dilli saytların yaradılmasıdır. Müasir iş aləmində müvəffəq şirkətlərin çoxunun öz çox dilli saytları vardır – iki və daha çox dildə. Bu cür saytlar xarici müştərilərin cəlb edilməsi üçün gözəl bir vasitədir, saytların yaxşı görünən bir yerində xüsusi dil dəyişdirmə düymələri vardır (çox zaman müvafiq ölkələrin bayraqları şəklində). Bir kərə basmaqla sayt seçilən dildə göstərilir, bu da çox rahat və əlverişlidir.

İstənilən tərcümə növləri


Nə qədər dil bilirsn, o qədər adamın bedelisən
(Çərq müdrik sözlerinden)

Peşəkar Şərq dilləri tərcüməsiBiz həmçinin

Peşəkar Şərq dilləri tərcüməsi

, və başqa dillərdən tərcümə edirik.
Əlbətdə Siz anladınız ki, Peşəkar Şərq dilləri tərcüməsi deyərkən biz həm o dillərə, həm də onlardan tərcümələr edirik.
Bizdə çalışan tərcüməçilər işinin ustasıdır. Hər bir işdə peşəkarlıq bizim rəhbər sözümüzdür. Biz anlaşılmazlıq hasarını aradan qaldırmağa və insanlar arasında ünsiyyəti daha xoş etməyə çalışırıq. Sizin sifarişinizi böyük təcrübəsi olan, dilin incəliklərinə sahib olan mütəxəssislər yerinə yetirir. Məsləhətçilər Sizi dinlər və savadlı şəkildə çətin məsələləri belə lazım olduğu kimi şərh edər, bilmədiyiniz şeylərdə məsləhət verər. Bizim tərcüməçilər tez və ustacasına çalışır. Peşəkarlara hər iş həvalə edilə bilər.
Tərcümələr haqqında hər şeyi bizim ayrıca Peşəkar tərcümələr saytımızdan öyrənə bilərsiniz. Burada Siz tərcüməyə aid olan bütün suallara cavab tapa bilərsiniz, əlavə xidmətlərimiz haqqında məlumat alarsınız (Notarius xidmətləri, apostil, məsləhətlər və s.). Əgər Sizi konkret olaraq şifahi ya da yazılı tərcümələr və ya saytların tərcüməsi maraqlandırırsa, onda Siz bu göstərilən linklərdən istifadə edərək, saytımızın müvafiq səhifələrinə keçə bilərsiniz.

Not. Biz tercüme için açıkcasına hakaret taşıyan, ahlaksız veya saldırgan karakterli, ya da kanunsuz yolla ele geçirilen materialları kabul etmiryoruz.

Sayt yaradılması sayt düzıldilməs Baş səhifəyə

Sayt yaradılmasının mərhələləri: daha geniş

Sayt yaradılması çox çətin və mürəkkəb işdir. Burada adi sifarişçinin bilmədiyi, internet marketoloqlar, veb dizaynerlər, proqramçılar, saytı yığanlar, test edənlər kimi mütəxəssislər var. Və həm də layihənin ən ağır və çətin işləri kənar gözlər üçün görünməz olur. Bu səbəbdən, tez-tez, veb yaradıcılığından o qədər də xəbəri olmayan sifarişçilər işin mahiyyətini və xüsusən də qiymətini anlamırlar. Bu fikir ayrılığını aradan qaldırmaq üçün biz sayt yaradıcılığının əsas mərhələlərini ayırdıq.

1 Sifarişçidən rica

Şifariş istənilən şəkildə, o cümlədən elektron vasitələri ilə, verilir. Ancaq, onun sifarişçi ilə ilk görüşmədə yazılı şəkildə tərtibi daha tərcihlidir;

2 Texnik tapşırıq (TT) hazırlanması

Sifarişçi tərəfindən, gələcək sayta, onun görünüşünə, funksional və lazımsa, şəxsi imkanlarına aid bütün istəkləri nəzərə alaraq hazırlanır. Sayt hazırlayıcısının TT tərtibində iştirakı məqsədə uyğundur;

3 TT-a düzəlişlər və onun təsdiqi

Düzəlişləri hazırlayıcı edir. Buna ola biləcək nöqsanların aradan qaldırılması və TT-nin, dizayn və yığım nöqteyi-nəzərindən, prosesə daha uyğun olan texnik modelinə yaxınlaşdırılma daxildir. Bu mərhələdə marketoloqlar işəyir, bənzər layihələri öyrənərək, texniki-iqtisadi əsasnamə hazırlanır. Son dəyişikliklər edildikdən sonra TT sifarişçi tərəfindən təsdiqlənir;

4 Layihə qiymətinin hesablanması, müqavilənin tərtibi və imzalanması

5 Gerçək məlumatlara mümkün qədər yaxın yoxlama nümunəsi üçün verilənlərin toplanması

Semantik nüvənin işlənib hazırlanması (bu axtarış sistemlərinin saytı təqdim etməsi üçün lazım olan xüsusi kəlimələr yığımıdır);

6 Saytın Dizayn-maketinin hazırlanması və sifarışçi ilə razılaşdırılması

7 Müqavilədə yazılan avansın ödənməsi

8 Saytın yazılması, proqramlaşdırılması və yoxlanması

9 Müqavilədəki 2-ci avansın ödənməsi

Bu mərhələdə elektron məlumat toplusu hazırlanır. Mərhələ saytın işləyən layihəsinin sifarışçiyə nümayişi ilə bitir;

10 Sifarişçinin qeydlərinin həyata keçirilməsi. Sifarişçiyə saytın texnik domen üzərində nümayişi

Domen, saytın internetdəki xüsusi adıdır. Bu adla sayt axtarış zamanı tapılır. Texniki domen hazırlayıcı tərəfindən sayta verilmiş müvəqqəti addır. Bu saytın işinin yoxlanması və personalın öyrədilməsi üçündür;

11 Tapşırığın yerinə yetirilməsi aktının imzalanması. Hazır layihə üzrə bütünlüklə haqq-hesabın kəsilməsi

Bununla saytın yaradılması prosesi bitir. Ancaq, saytın tam güclə çalışması üçün, sifarışçi tərəfindən müstəqil olaraq və ya hazırlayıcı ilə birlikdə, aşağıdakı maddələrin həyata keçirilməsi lazımdır;

12 Domen seçilməsi və alınması

Domen adının alınması, o adın seçilərək, müəyyən vaxt ərzində bir yerdə yerləşdirilməsi deməkdir. Vaxt gəldiyində Domen qeydinin uzadılması lazım olacaq;

13 Hostinq xidməti seçilməsi və kirə edilməsi

Sayın internetdə görünə bilməsi üçün, onu bir hostinq şirkətinin serverində yerləşdirmək lazımdır. Domen adının və hostinqin kirəsi bir yerdə ola bilər. Amma, bu məcburi deyil. Bu xidmətlər müxtəlif şirkətlərdən alına bilər;

14 Saytın müşayiəti

Zəmanət müddəti bitdikdən sonra (zəmanət haqqında sağdakı sütundan oxuya bilərsiniz) gündəlik həyatda saytın mütəxəssislər tərəfindən müşayiət edilməsi lazım ola bilər.

Sayt yaradılmasında xidmətlər və izahat

  Sayt yaradılması sifarişi

 • Sayt yaradılması sifarişini ən yaxşı e-mail şəklində bizə göndərəsiniz. Biz Sizinlə əlaqə şaxlarıq və lazım olan detalları müzakirə edərik
 • Zəmanətlər haqqında nə bilməliyik

 • Biz məhsulumuza, layihənin çətinliyindən asılı olaraq, 2 ayla 6 ay arası zəmanət veririk. Məhsul üçüncü şəxslərə verilərkən zəmanət haqqı qeyb olunur
 • Şirkətimizdə hostinq xidməti

 • Müəllif texnik domen üzərində bütün zəmanət sürəsi üçün pulsuz hostinq xidməti təqdim edir
 • Saytın təslimindən sonrakı işlər

 • Sayt yaradılması mərhələlərindəki son 3 maddə, əlbəttə ayrıca ücrətlə, sazişə əlavə olunaraq, hazırlayıcıya həvalə edilər